Concurență acerbă la titularizare pe posturile de educator și învățător!

0
7

Astăzi, 29 iulie, a fost susținută proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, constă în probă scrisă. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 720 de candidați, iar trei înscrieri au fost respinse din cauza dosarului incomplet. 59 de candidați provin din promoția curentă.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise.

La nivelul județului Dâmbovița se va susține examenul la 39 discipline de concurs.

Cei mai mulți candidați înscriși sunt pentru postul de educatoare – 130 (pe 48 de posturi disponivile), urmând pentru învățător – 113 (pe 57 de posturi disponibile), limba și literatura română – 71 și educație fizică și sport 70.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Lista posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 se regăsește pe site-ul ISJ Dâmbovița la http://www.isj-db.ro/static/files/MRU_2020/Liste_posturi/5.Lista_posturilor_actualizata_la_data_18.06.2020.pdf

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here