86 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar!

0
10

În județul Dâmbovița rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 76,10% (față de situația la nivel național – 72,45), în creștere cu 5,31%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,79%.

Astfel, din totalul de 113 candidați cu note la proba scrisă, 86 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. După susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 82 de candidați.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc ieri, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

În această sesiune, 121 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 118 candidați (97,52%). Dintre aceștia, 4 candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here