Proiect de Hotărâre pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național!

0
5

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispozițiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului. Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul întocmește o documentație tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în varianta finală sau a documentațiilor de urbanism, după caz, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmbovița și Prahova sau ale unităților administrativ – teritoriale, care cuprinde și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

Pentru prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei de 6.660,21 mii lei necesară despăgubiri imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 3.539 de imobile, în suprafață totală de 1.306.472,50 mp în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 6.660,21 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre a Guvernului, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite de către expertul autorizat ANEVAR, d-nul Drulă Claudiu, având legitimația cu nr. 18066, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator […] este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1) aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km 0+000-44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-109+905 drum de două benzi “, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km 0+000-44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-109+905 drum de două benzi “, aflate pe raza localităților Tărtăşeşti, Răcari, Conţeşti, Sălcioara, Nucet, Comişani, Cornăţelu, Văcăreşti, Ulmi, Târgovişte, Aninoasa, Doiceşti, Vulcana Pândele, Brăneşti, Băleni, Pucioasa, Moţăieni, Buciumeni, Fieni, Pietroşiţa, Moroieni din județul Dâmbovița și Sinaia din județul Prahova;

3) aprobarea listei proprietarilor de imobile proprietate privată, care se propun a fi expropriate, precum și aprobarea sumei aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 6.660,21 mii lei, pentru un număr de 3.539 de imobile, având o suprafață totală de 1.306.472,50 mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here